Melding, compliment of klacht

Iets kapot? Vervuiling? Overlast?

Als u schade, overlast of een onveilige situatie ontdekt in de openbare ruimte dan kunt u dit digitaal melden via een formulier.
Klik hier voor de pagina met meldingsformulieren

Compliment

Heeft u een compliment voor de gemeente, dan horen wij dat graag. Uw compliment kunt u per mail versturen naar compliment@aalsmeer.nl.

Klacht

Klacht over de gemeente

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Klacht over een zorgaanbieder

Bent u niet tevreden over de ondersteuning bij welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp? Neem dan contact op met de zorgaanbieder. Zij kunnen het snelst voor een oplossing zorgen. Komt u er samen niet uit of geeft u de voorkeur aan contact met de gemeente? Ook dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

De klachtencoördinator van de gemeente neemt binnen één week contact met u op om u te informeren hoe uw klacht wordt afgehandeld.

Digitaal formulier

Een klacht indienen via een Online formulier of DigiD formulier.

Contactgegevens

Gemeente Aalsmeer
Klachtencoordinator
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

klacht@aalsmeer.nl
(0297) 38 75 75

Als u het klachtformulier invult, dan nemen onze klachtencoördinatoren Yvonne Meijers en Karin van der Weele binnen een week contact met u op.

Klacht over politieke ambtsdragers

De klachtencoördinator behandelt geen klachten over politieke ambtsdragers. Als u een klacht heeft over (leden van) de gemeenteraad, het college van B en W, de gemeentesecretaris of de raadsgriffier kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Gemeente Aalsmeer
Klachtenadviescommissie
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer