Melding, compliment of klacht

Melding

Als u als oplettende inwoner schade, overlast of een onveilige situatie ontdekt in de openbare ruimte dan kunt u dit digitaal melden. Bezoek onderstaande pagina voor het juiste formulier.

Melding doen

Compliment

Heeft u een compliment voor de gemeente, dan horen wij dat graag. Uw compliment kunt u per mail versturen naar compliment@aalsmeer.nl.

Klacht

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Aalsmeer of van een zorgaanbieder? Dan wil de gemeente dat graag weten. U kunt dit via een digitaal formulier, per e-mail, telefonisch of per brief aan ons doorgeven.

Digitaal formulier

Een klacht indienen via een Online formulier of DigiD formulier.

Contactgegevens

Gemeente Aalsmeer
Klachtencoordinator
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

klacht@aalsmeer.nl
(0297) 38 75 75

Als u het klachtformulier invult, dan nemen onze klachtencoƶrdinatoren Yvonne Meijers en Karin van der Weele binnen een week contact met u op.

Klacht over politieke ambtsdragers

De klachtencoƶrdinator behandelt geen klachten over politieke ambtsdragers. Als u een klacht heeft over (leden van) de gemeenteraad, het college van B en W, de gemeentesecretaris of de raadsgriffier kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Gemeente Aalsmeer
Klachtenadviescommissie
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer