Proclaimer

De gemeente Aalsmeer spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt ons dit laten weten via info@aalsmeer.nl. Alle benodigde gegevens staan op de contactgegevens aan de rechterkant van deze pagina.
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt, voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Persberichten, nieuwsbrieven en dergelijke kunt u richten aan info@aalsmeer.nl, onder vermelding van persbericht. De redactie beoordeelt per bericht of dit wordt geplaatst. Deze e-mails worden niet beantwoord. Op e-mails van beledigende aard wordt niet gereageerd.

Privacy

De gemeente Aalsmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de digitale balie. Informatie over bezoeken aan de digitale balie worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van aanvragen en/of informatieverzoeken per digitaal formulier verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

E-mailverkeer

Voor het stellen van een vraag per e-mail over bestuur en beleid van de gemeente Aalsmeer kunt u terecht bij de leden van het college van B en W. Voor het maken van een afspraak met één van de wethouders of de burgemeester, kunt u contact opnemen met het Bestuurssecretariaat, telefoon (0297) 38 75 75. Voor algemene vragen over bestuur en beleid kunt u een e-mail sturen naar info@aalsmeer.nl of u kunt gebruik maken van ons contactformulier.
Officiële post waarbij een handtekening vereist is, verzoeken we schriftelijk in te dienen. Het postadres: Postbus 253, 1430 AG in Aalsmeer.

Lezen pdf-documenten

Veel documenten op deze website zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om een pdf-document te kunnen lezen hebt u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader gratis downloaden.
Laatst gewijzigd: 22-01-2014