Hoe raadpleegt u een bestemmingsplan?

U kunt veel bestemmingsplannen digitaal inzien.
Per 1 januari 2010 is het verplicht bestemmingsplannen, die vanaf dat moment worden vastgesteld, digitaal beschikbaar te stellen. Bekijk de digitale bestemmingsplannen.

U ziet bestemmingsplannen die in procedure zijn. De geldende plannen zoekt u in de lijst met plannen. Wilt u een bestemmingsplan inzien en heeft u een adres? U voert een straatnaam, of een deel daarvan, in bij ‘zoek op adres’. Tot slot kunt u tevens via de overzichtskaart zoeken. Krijgt u de melding ‘Geen plan gevonden’ of u treft geen vastgesteld bestemmingsplan aan, dan betekent dit dat het plan niet digitaal beschikbaar is. U zult het bestemmingsplan dan in een pdf-bestand hieronder aantreffen.

De leeswijzer geeft informatie over hoe u de website verder kunt gebruiken.

U kunt deze bestemmingsplannen ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen die voor de digitaliseringsverplichting nog geldig waren en nog niet zijn herzien, kunt u hieronder raadplegen in pdf-bestanden. Plannen die zijn vastgesteld voor 2005 kunt u inzien op het gemeentehuis op afspraak.

Reageren via internet

Het is mogelijk om een inspraakreactie of zienswijze in te dienen via de gemeentelijke website. Kies het betreffende bestemmingsplan en klik de optie 'reageren' aan. Vul de gevraagde gegevens zo compleet mogelijk in. Motiveer uw inspraakreactie of zienswijze.

Reageren op de website

Wilt u een reactie geven op de wijze waarop u de bestemmingsplannen kunt inzien?
Stuurt u dan een e-mail naar ruimtelijkeplannen@amstelveen.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Pdf bestanden van geldende nog niet gedigitaliseerde plannen

Laatst gewijzigd: 28 juli 2015