Jongeren Op Gezond Gewicht speerpunt in gemeente Aalsmeer

Logo JOGG

Gezond eten en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk maken

De gemeente heeft van de preventie van overgewicht bij jongeren in het gezondheidsbeleid een speerpunt gemaakt. Als gemeente willen we uitdragen dat gezond eten en bewegen leuk en lekker is. Daarom is aansluiting gezocht bij de landelijke Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak, waar al ruim 80 gemeenten aan meedoen. Maar dat alleen is niet voldoende. Wij hebben daar de hulp van iedereen hard nodig. Alleen door lokale samenwerking met bedrijven, scholen, sportclubs en andere organisaties kunnen we gezond eten en bewegen gemakkelijke en aantrekkelijk maken. De JOGG-regisseur van de gemeente Aalsmeer is al met allerlei partijen in gesprek en nodigt iedereen in onze gemeente uit om zich aan te sluiten bij de lokale JOGG-aanpak en in actie te komen voor meer bewegen en gezonder eten en drinken.

Hiervoor worden de werkgroep activiteiten en de werkgroep preventie en zorg opgericht zodat bestaande activiteiten op elkaar afgestemd worden en waar nodig nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Ook worden verschillende acties en evenementen waar bewegen, gezond eten en het drinken van water gepromoot wordt, onder de aandacht gebracht.

Volgens cijfers van GGD Amsterdam had in 2012 gemiddeld 11,6% van de Aalsmeerse kinderen in de leeftijdscategorie 5-11 jaar overgewicht of obesitas. In Kudelstaart stijgt het percentage overgewicht met de leeftijd het hardst en zal het eerst gestart worden met de JOGG-aanpak. Op 3- en 5-jarige leeftijd heeft namelijk al 7% van de kinderen overgewicht, maar kijk je naar de 10-11 jarigen dan is dit percentage al meer dan verdubbeld en heeft maar liefst 16% overgewicht. In de leeftijdscategorie van de ouders van kinderen heeft al bijna de helft van alle volwassenen overgewicht. Deze stijging is enorm. Daarom is het hoofddoel van JOGG-gemeente Aalsmeer om de stijging van overgewicht om te zetten in een daling. De JOGG-aanpak draagt er aan bij om de stijgende trend van overgewicht bij kinderen in Aalsmeer een halt toe te roepen.
Jongeren op gezond gewicht

Gezonde keus de normaalste zaak van de wereld

Kinderen in Aalsmeer moeten opgroeien in een omgeving waar gezonde keuzes de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat lukt als iedereen in Kudelstaart en Aalsmeer zich aansluit bij de JOGG-aanpak om gezond eten en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Dit betekent meer water drinken, meer bewegen en meer groente en fruit eten! Sportclubs kunnen bijvoorbeeld starten met de gezonde sportkantine of tijdens sporttoernooien water schenken in plaats van limonade. Kinderopvangorganisaties, scholen of welzijnsorganisaties kunnen aan de slag met de campagne DrinkWater. Ook ouders worden van harte uitgenodigd om goede ideeën te realiseren. Kortom, kom met jouw goede ideeën, neem contact op met de JOGG-regisseur en sluit je aan bij JOGG Aalsmeer!
Jongeren op gezond gewicht

Download hieronder het Plan van Aanpak JOGG Aalsmeer.

Contact of informatie over Jongeren op gezond gewicht

Mariëlle Splinter, JOGG-regisseur gemeente Aalsmeer.
Telefoon: 06-23035408 of (020) 540 41 59 (ma en woe) of (023) 557 59 37 (vrij)
E-mail: msplinter@sportservicehaarlemmermeer.nl
Laatst gewijzigd: 4 februari 2016