Lokaal gezondheidsbeleid

Op 26 mei 2015 heeft het college van Aalsmeer besloten om het huidige lokaal gezondheidsbeleid ‘Gezondheid op Peil 2010 - 2014’ te continueren tot de nieuwe beleidsperiode 2017 – 2020 ingaat.
Het huidige gezondheidsbeleid in 2015 en 2016 wordt voortgezet. Speerpunten voor 2015 - 2016 blijven: het verminderen van schadelijk alcohol- en drugsgebruik, overgewicht /obesitas en eenzaamheid, depressie en angst.

Het college van Aalsmeer ziet om diverse redenen af om het gezondheidsbeleid te actualiseren. De (bovengenoemde) speerpunten van het vigerende beleid zijn nog actueel en zijn ook voor het rijk nog speerpunt. Tegelijk zijn er geen lokale omstandigheden of inzichten die nu om beleidsaanpassing vragen. De effecten van gezondheidbevorderende en preventieve activiteiten zijn pas na jaren zichtbaar en de GGD voert in opdracht van de Amstelland-gemeenten eenmaal per 4 jaar een breed gezondheidsonderzoek uit. De gemeente verwacht medio 2016 weer een uitgebreide rapportage van de GGD over de gezondheid van de Aalsmeerders. Bovendien zijn vernieuwende interventies, zoals het programma Jongeren op Gezond Gewicht, pas onlangs opgestart. Ook heeft de gemeente de afgelopen jaren haar regierol versterkt door samenwerking tussen uitvoerende partijen te stimuleren, signalering en doorverwijzing te verbeteren en overlap zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente zou graag de eerste ervaringen hiervan meenemen bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Met de voorzetting van het huidige lokale gezondheidsbeleid voldoet de gemeente Aalsmeer aan de Wet Publiek Gezondheid (Wpg).
Laatst gewijzigd: 13 augustus 2015