Paspoort, nationaal

Het nationale paspoort is een reisdocument waarmee u kunt reizen naar alle landen van de wereld. Een geldig paspoort is een rechtsgeldig identiteitsbewijs. Een nationaal paspoort blijft altijd eigendom van het Rijk.
Een paspoort is voor alle leeftijden aan te vragen. Het is maximaal tien jaar geldig (<18 jaar is de maximale geldigheid 5 jaar). U mag naast een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart in uw bezit hebben.
 • u kunt het paspoort alleen persoonlijk (ongeacht de leeftijd) aanvragen en ophalen
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Aalsmeer
Bij de aanvraag worden uw vingerafdrukken opgenomen welke in de chip van het reisdocument worden opgeslagen. Dit komt voort uit een verordening van de Europese Unie.

Welke documenten moet u meenemen voor uw aanvraag?

Voor de aanvraag moet u persoonlijk komen en het volgende meenemen:
 • één goedgelijkende kleurenpasfoto
 • alle geldige en verlopen paspoorten en identiteitskaarten van uzelf. Heeft u geen oud reisdocument meer? Neem dan een ander identiteitsbewijs mee, zoals een rijbewijs
 • een volwassene kan bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart ervoor kiezen de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen

Wilt u een paspoort aanvragen voor een kind jonger dan 18 jaar?

 • tot en met 17 jaar is van beide ouders/gezaghouders schriftelijk toestemming nodig. Dit kan door het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier. Bij de aanvraag moet men tevens van alle ondertekenden een origineel identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) overleggen. Geen kopieën toegestaan. Als er sprake is van “gezagsvoorziening bij rechtelijke uitspraak” (b.v. bij echtscheiding) is toestemming nodig van diegene die het gezag uitoefent. Ook wanneer een kind al eerder een eigen paspoort had, is er opnieuw toestemming nodig
 • het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij zowel het aanvragen als het ophalen van het paspoort
 • neem alle geldige en verlopen paspoort en identiteitskaarten van het kind mee
 • neem één goedgelijkende pasfoto (kleur) mee

Hoe vraagt u het paspoort aan?

Aan de balie

U kunt uw paspoort persoonlijk aanvragen en ophalen tijdens de openingstijden aan de Balie Documenten.

U heeft drie maanden de tijd om het nieuwe reisdocument op te halen. Daarna wordt het document ongeldig en vernietigd.
Tarieven per jaar
Type aanvraag 2017
Normale aanvraag >18 jaar € 64,75
Normale aanvraag <18 jaar € 51,45
Spoedaanvraag >18 jaar € 112,30
Spoedaanvraag <18 jaar € 99,00
U kunt aan de balie pinnen. Leges onder voorbehoud.

Normale aanvraag:

Tenminste vijf werkdagen tussen de aanvraag en het ophalen van een nieuw reisdocument.

Spoedaanvraag:

Bij een spoedaanvraag is het reisdocument, mits het is aangevraagd vóór 14.00 uur, in principe de eerstvolgende werkdag na 09.30 uur op te halen.

Houdt er rekening mee dat het raadhuis op feestdagen gesloten is.

Bezorgen:

U kunt tot medio april 2016 uw paspoort of identiteitskaart laten bezorgen. Dit kan op elke locatie (bijvoorbeeld thuis of op het werk) in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Zie Bezorgen paspoort of identiteitskaart voor meer informatie.

Is uw paspoort zoek, gestolen of beschadigd?

Andere landen kunnen aanvullende eisen stellen

Houdt er rekening mee dat het land waar u naar toe reist aanvullende of afwijkende eisen kan stellen ten aanzien van een visum en/of de geldigheidsduur van het paspoort. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of consulaat naar te informeren.

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft over de minderjarige. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.
Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee.

Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort

Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help misbruik voorkomen.
Schrijf op de kopie:
 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product hij bedoeld is
 • de datum waarop u hem afgeeft
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude