Levendig Aalsmeer

Boven op de molen
De geschiedenis van de Aalsmeerder Korenmolen 'De Leeuw' begint in het jaar 1547 toen ene Claes Janszoon de overheid verzocht hem het ‘recht op de wind’ te verlenen voor een door hem op te richten windkorenmolen en de exploitatie daarvan. Dit recht werd verleend.

Op zaterdag 20 april 1996 werd de molen na restauratie weer geopend en officieel in gebruik genomen. En de gemeente droeg het beheer van de molen over aan de "Stichting Korenmolen de Leeuw"

De naam

De molen ontleent zijn naam aan de ‘Hollandse Leeuw’ die in het dorpswapen prijkt. Aalsmeer mag deze leeuw in haar wapen voeren, omdat het altijd een bezitting van het Gravenhuis en zijn opvolgers, de Staten van Holland, Zeeland en West-Friesland is gebleven en nooit is afgestoten of verkocht aan een adellijke familie of andere rijkdom.